عملیات آسفالت معابر شهرستان های کرمان

طول مسیر: –
سال اجرا: 1363 و 1374-1386
مجری: شرکت کرمان پتک
 
 
این پروژه شامل محورهای زیر می شود:

– احداث جاده زرند داوران

– آسفالت محور کزمان – زنگی آباد

– آسفالت محور بهرامجرد

– آسفالت محور هوتک

– آسفالت محور چترود

– سیل کت و تک کت محور بهرامجرد

– آسفالت کنارگذر شرقی زرند

– آسفالت محور حرجند

– زیرسازی و آسفالت محور چترود – سردر

– آسفالت ورودی زرند