روسازی و آسفالت راه های معدنی شرکت زغال سنگ کرمان

طول مسیر: 596 کیلومتر
سال اجرا: 1363-1375
مجری: شرکت کرمان پتک
 
 
این پروژه شامل محورهای زیر می شود:
  • محور دشتخاک به معدن پابدانا
  • مغدن پایدانای جنوبی
  • معدن پابدانا به قائم شهر
  • قائم شهر (کیانشهر) به مغدن هشونی
  • دو راهی معدن هشونی به کوهبنان
  • معدن همکار به طرف راور