• تلفن:  33115217 - 32121400 (034)
  • ایمیل: Info@kermanpotk.com
  • ساعات کاری: 08:00-13:00

تماس با ما

ارسال پیام

اطلاعات تماس

آدرس دفتر اصلی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان امام جمعه، کوچه 17، پلاک 29
تلفن:  32121400 (034)
آدرس کارخانه: کیلومتر 18 محور کرمان – چترود
تلفن: 33115217 (034)
فکس: 32121500 (034)
ساعت کار شنبه – پنجشنبه 13:00 – 08:00