• تلفن:  33115217 - 32121400 (034)
  • ایمیل: Info@kermanpotk.com
  • ساعات کاری: 08:00-13:00

گالری ویدئو

گذری ازعلمکرد

برترین پروؤه ها

بزرگترین پروژه های اجرایی با بهترین کیفیت

پروژه های انجام شده

سریع تر از زمان

اتمام تمامی پروژه ها قبل زمان تعیین شده در قرارداد

توانایی های ما

تحسین شده

تحسین شده در همایش ها و دریافت برترین گواهینامه های استاندارد

گواهینامه ها

چه چیز ما را از بقیه متمایز می کند؟

پیگیری ماشالله زنگی آبادی نسبت به بدهی شهرداری در جلسه شورای شهر

  

آبادگر دیرآشنای دیار کریمانافتتاح مجتمع آموزشی حاج ماشاالله زنگی آبادی

مجتمع آموزشی حاج ماشاالله زنگی آبادی با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح شد.