• تلفن:  33115217 - 32121400 (034)
  • ایمیل: Info@kermanpotk.com
  • ساعات کاری: 08:00-13:00

طراحی و ساخت ساختمان

شرکت کرمان پتک ضمن داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ساختمان، ساختمان های زیادی را ساخته و یا در حال ساخت دارد.

از جمله پروزه بزرگ سپهر یاس کرمان در 14 طبقه که با ارتفاع نزدیک به 85 متر بلندترین ساختمان شهر کرمان می باشد. این مجتمع تجاری ، رفاهی و اداری با زیربنای حدود 38 هزار متر مربع و پارکینگ ان با مساحت 20000 متر مربع پس از اتمام ضمن ایجاد اشتغال یکی از جاذبه های گردشگری و اقتصادی شهر کرمان خواهد شد.

این شرکت با تجارب زیادی که در امر ساختمان سازی را دارد امادگی اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی را دارا می باشد.