• تلفن:  33115217 - 32121400 (034)
  • ایمیل: Info@kermanpotk.com
  • ساعات کاری: 08:00-13:00

طراحی و ساخت تونل

این شرکت با توجه به پرسنل و ماشین آلات لازم امادگی هرگونه طراحی و اجرای انواع تونل را دارا می باشد.