24
جولای

بازدید نمایندگان محترم شهرستانهای کرمان و راور و استاندار محترم

بازدید نمایندگان محترم شهرستانهای کرمان و راور پروفسور زاهدی و دکتر پورابراهیمی و استاندار محترم اقای زینی وند به همراه جمعی از مسئولین استانی در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ از شهر زنگی آباد و کارهای عام المنفعه حاج آقا زنگی آبادی و اهدا لوح تقدیر به ایشان در این مراسم